Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet 18. desember.

Etter 40 år som daglig leder overlater nå Halvard Aas ledelsen av verftet til neste generasjon. Han vil fortsatt jobbe i selskapet med fokus på utvikling og salg av verftets brønnbåter.

Bjørn Magne Aas tiltrer stillingen som daglig leder 1. januar. Han har utdannelse fra Handelshøyskolen og BI, og har erfaring innen ledelse og økonomi fra forskjellige stillinger innen bedriften. Han er fjerde generasjon som går inn i lederrollen i bedriften.

«Han kjenner bedriften svært godt både gjennom verv i styret og som ansatt ved verftet fra 2008», heter det i meldingen.

Gratulerer Halvard med 40 år som daglig leder

I meldingen takker styret i Aas Mek. Verksted Halvard for den gode jobben han har gjort som sjef i bedriften i over 40 år, og den positive utviklingen som har vært i verftet under hans ledelse.

«Vi vil samtidig ønske Bjørn Magne lykke til i sin nye posisjon og arbeidet med å bringe verftet videre fremover på en positiv og god måte sammen med sine medeiere og gode medarbeidere på verftet».

Stor aktivitet ved verftet tross koronatider

Aas Mekaniske Verksted opplyser også om at det er stor aktivitet ved verftet her om dagen. Per i dag har verftet 8 nye brønnbåter i ordreboken til en total verdi på 3 milliarder kroner.

«Verftet har utviklet seg godt gjennom mange år og eierne ser relativt lyst på fremtiden selv i disse korona tider, og det jobbes kontinuerlig med utvikling av nye design og tilpasninger i takt med behov og krav fra oppdrettsnæringen».