(Oppdatert klokken 08:05 med avsnitt om fersk torsk)

Det melder Norges sjømatråd i en pressemelding torsdag morgen.

– Sjømatåret starter med en historisk høy eksportverdi i en januarmåned for norsk sjømat. Etterspørselen etter norsk laks øker i alle regioner, og gjennomsnittsprisen er betraktelig høyere enn i samme periode i fjor. For hvitfisken bidrar økte volumer og priser på ferske produkter til verdiveksten. Vi ser også at det er en verdiøkning for ørret, sild og makrell. Verdiveksten skyldes også en svak norsk krone mot de viktige valutaene, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet i meldingen.

21 prosent økning for laksen

Eksporten av laks var på 88.000 tonn, til en verdi på 6,8 milliarder kroner. Volumveksten her var på 3 prosent, mens verdien økte hele 21 prosent. (Snittprisen var 75,86 kr/kg mot 62,44 kr/kg i fjor).

Polen, Frankrike og Danmark var største mottagere av laks fra Norge i januar.

– Etterspørselen etter norsk laks økte sterkt i januar. Det er sterk verdivekst til alle regioner, med 22 prosent verdiøkning til EU, 20 prosent til Asia og 23 prosent til Nord-Amerika. Volummessig er det en svak nedgang på 3 prosent til Asia. Denne nedgangen ser vi først og fremst i sammenheng med forskyvning av kinesisk nyttår i forhold til fjorårets feiring, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert 5.700 tonn ørret til en verdi på 356 millioner kroner, en volumvekst på 45 prosent.

Fall i eksporten av fryst torsk

Eksporten var torsk var på 5.100 tonn fryst, et volumfall på 48 prosent.

– Reduksjonen i eksporten av fryst torsk skyldes i all hovedsak reduserte landinger av fryst råstoff, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Bra start for skrei-eksporten

Norge har eksportert 6.100 tonn fersk torsk, inkludert skrei til en verdi av 328 millioner kroner. Det er en økning i volum på 32 prosent, mens verdien økte med 103 millioner kroner eller 46 prosent fra januar i fjor. Av dette utgjør skrei 1.100 tonn som er en økning på 21 prosent. Eksportverdien av skrei var på 66 millioner kroner som er opp 16 millioner kroner, eller 33 prosent fra samme periode i fjor.

- Tradisjonen tro starter januar med prisvekst på fersk torsk, både til fisker og ute i markedene. Det er høy etterspørsel etter fersk torsk allerede tidlig i januar før fangstene kommer skikkelig i gang. Derfor får vi en forventet prisvekst. Når fangstmengdene øker utover i sesongen, vil prisene normalt sett falle, noe vi allerede har fått signaler om fra markedene. De siste fem årene har eksportprisen på fersk hel skrei falt med 18 til 30 prosent fra januar til februar, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Små endringer for klippfisk, stor økning for saltfisk

Eksporten av klippfisk var på 8.600 tonn, til en verdi på 408 millioner kroner. Det er små endringer fra januar 2019.

Samtidig ble det eksportert 1.300 tonn saltfisk, til en verdi på 62 millioner tonn. Det var en økning på rundt 60 prosent (både i volum og verdi) fra i fjor.

– Saltfiskeksporten har økt i januar, etter spesielt lave volumer i hele fjor. Det er særlig volumene av hel torsk som øker, til noe høyere priser. Prisen økte med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til over 56 kroner per kilo, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Økning for pelagisk fisk

Eksporten av sild var på 34.300 tonn, eller 332 millioner kroner, tilsvarende en verdiøkning på 17 prosent.

Makrelleksporten var på 26.500 tonn, til en verdi på 439 millioner, noe som er opp nesten 20 prosent fra i fjor både i volum og verdi.

Fall i rekeeksporten

Eksporten av reker var på 921 tonn, til en verdi av 75 millioner kroner, et volumfall på 50 prosent. Nedgangen kom grunnet mindre eksport av rå reker.

I januar ble det eksportert 233 tonn kongekrabbe til en verdi på 76 millioner kroner, lite endret fra januar i fjor.