Det viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet (HI). Forskere derfra har gjennomført et forsøk der de ga laks fire forskjellige typer fôr. Vokste like