Hun vil ha en sentral rolle i firmaets videreutvikling av arbeidsprosesser som skal sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet til det beste for AquaGens produkter, kunder og ansatte, skriver selskapet i en pressemelding.

Anja har bachelor- og mastergrad fra NTNU i henholdsvis biologi og Marine Coastal Development.

Anja startet i AquaGen i 2015, som driftsoperatør ved oppstarten av anlegget i Steigen. I 2016 fikk hun stillingen som kvalitetskoordinator i Steigen, der hun samtidig jobbet en del i produksjonen. I 2018 gikk hun over til stillingen som produksjonskoordinator for sjøbasert stamfisk. Hun fikk samtidig rollen som prosesskoordinator for sjøbasert stamfisk og har der blant annet bidratt med prosedyre- og prosessutvikling.