Hun har lang erfaring med å lede prosjekter som knytter næringsaktører sammen, og har god kjennskap til bransjen. Hun har i mange år drevet eget konsulentvirksomhet med koordinering og salgsansvar for havbruksaktører i regionen. I Egga Utvikling har hun blant annet ledet Arenaprosjektet Arena Torsk, et utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom mange aktører fra hele verdikjeden i fiskerinæringen. Reinholdtsen har formell bakgrunn innen markedsføring, økonomi og ledelse.

– Åkerblå fremstår for meg som en svært seriøs næringsaktør innen et fagområde og bransje jeg brenner for. Jeg kjenner havbruksnæringen godt fra min nåværende og tidligere jobber, og ser frem til å fortsette den gode relasjonen jeg har til næringsaktørene. Jeg ser frem til å lede et faglig godt team som skal bidra til at næringen i distriktet kan få enda bedre forutsetninger for lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk. Mer meningsfull jobb kunne jeg ikke blitt tilbudt, sier Reinholdtsen i en pressemelding.

Reinholdtsen vil ha kontorsted på Sortland, og skal fokusere på utvikling av fiskehelseavdelingen i regionen.