Tørket fiskeslam fra Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg kan videreforedles til «dyrkingsmedier som organisk gjødsel eller organisk-mineralsk gjødsel til jord- og hagebruk». Slik konkluderer en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi.

– Oppsummert på nordnorsk betyr dette at vi kan tjene penger på feskskiten fra anlegget vårt, sier Martin Rasmussen i en pressemelding. Rasmussen er biolog og konsernsjef i Andfjord Salmon.

Martin Rasmussen er konsernsjef i Andfjord Salmon. Foto: Silje Helene Nilsen

Bærekraftig anlegg

Stikkordet er bærekraft, og Rasmussen forteller i pressemeldingen at selskapet sikter seg inn mot å bygge verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg. Første byggetrinn omfatter 1.000 tonn maksimalt tillatt biomasse. Anlegget skal stå ferdig våren 2021.

Andfjord Salmon har bygget et rømningssikkert gjennomstrømningsanlegg som er alge- og lusefritt. Et rensesystem skal sikre videre forurensning av havet. Anlegget drives delvis av vind- og solkraft. Et annet byggetrinn for 60.000 tonn maksimalt tillatt biomasse er også på trappene.


Les også: Andfjord Salmon satser på utsett av smolt våren 2021


Avføring og fôrrester

Fiskeslam er avføring og rester av fôr fra anlegget. Slammet fanges opp av rengjøringsroboter. Norsk institutt for bioøkonomi har sett på bruk av slam fra oppdrettsselskapet i ulike gjødselprodukter og andre produkter for jordforbedring.

I rapporten konkluderer instituttet med at slammet tilfredsstiller både eksisterende forskrifter, i tillegg til en fremtidig forskriftsrevisjon.


Hør Tekfisk sin Podkast med industridesigner Ben-Tommy Eriksen:


Kommersielle muligheter

Rapporten er laget på oppdrag fra Andøya-selskapene Andøytorv AS og Andfjord Salmon AS.

– Å gjenbruke biologisk avfall er både bærekraftig og lønnsomt. Vi tar med oss NIBIOs anbefalinger i vårt videre arbeid med å utnytte de spennende kommersielle mulighetene som ligger i avfallet, sier Rasmussen i pressemeldingen.