Det opplyser Statistisk sentralbyrå i en melding torsdag morgen.

For hele næringen samlet ble det solgt 1,45 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 71,7 milliarder kroner i 2019. Det er en økning fra året før på 7,2 prosent for solgt mengde og 5,7 prosent for førstehåndsverdi, går det frem av meldingen. Sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2020, er det små forskjeller.

Mer oppdrettslaks til lavere pris

Laks utgjorde størstedelen av både produsert mengde og verdi. Det ble solgt 1,36 millioner tonn laks i 2019, 6,4 prosent mer enn året før. Gjennomsnittlig salgspris per kilo laks hadde en nedgang fra 50,32 kroner i 2018 til 49,84 kroner i 2019.

Statistikken fra SSB viser at Nordland var fylket med størst produksjon av oppdrettslaks i 2019, med en produksjon på 305 300 tonn laks til en verdi av 15,3 milliarder kroner. Det utgjorde 22,4 prosent av total mengde og 22,6 prosent av den samlede førstehåndsverdien av laks dette året.

Deretter følger Trøndelag og Møre og Romsdal, med henholdsvis 201 600 tonn laks verdt 10 milliarder kroner og 186 800 tonn laks verdt 9,5 milliarder kroner.

– Spent på hvordan 2020 vil utvikle seg

Øyfisk på Myre i Nordland var en av de mange oppdrettsselskapene som hadde et godt år i 2019. Selskapet økte driftsresultatet sitt fra 80 millioner i 2018 til 90 millioner kroner i 2019.

– Det er selvfølgelig positivt at man setter omsetningsrekord, men det er kanskje andre parametere som er viktigere, lønnsomhet og muligheten til å få en positiv utvikling fremover, sier daglig leder Arne Karlsen til IntraFish.

Arne Karlsen i Øyfisk. Foto: Silje Helene Nilsen

For det er nettopp et krevende 2020 som sitter fremst i pannebrasken på næringen nå, påpeker Karlsen.

– Vi ser at covid-19 påvirker hele sjømatnæringen, og også laksen. Vi er spent på hvordan dette vil utvikle seg. Vi ser at smittepresset øker igjen, og vi opplever situasjonen som uoversiktlig. Inntjeningen for oss i 2020 vil bli lavere enn i 2019. Produksjonskostnadene kan vi styre noe, men markedsprisen er veldig avgjørende.

Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks. Foto: SSB/Fiskeridirektoratet