Det opplyser Sjømat Norge i en pressemelding tirsdag.

Tallet er opp fra knapt 75 milliarder kroner i 2015.

Det største bidraget kom fra oppdrett, etterfulgt av «ringvirkninger av næringsgruppen».

Verdiskapningen er definert som «den verdien en sitter igjen med etter å ha trukket i fra kostnader knyttet til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen. Verdiskaping måler merverdi som fordeler seg typisk til arbeidstakere, kapitaleiere og staten».

Det opplyses også at sjømatnæringen inkludert ringvirkninger står for over 55.000 årsverk – det høyeste nivået siden målingene startet i 2004.

- Det er stor etterspørsel etter norsk sjømat på verdensmarkedene, og kronekursen gjør det ekstra gunstig å drive med eksport nå. Mange som peker på sjømat som en av de viktigste næringene for landet vårt, og det er avgjørende at alle gode krefter bidrar til at fiskeri og havbruk utvikles videre, sier styreleder Inger-Marie Sperre i meldingen.