Det var Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen som klippet over sukkertaren og erklærer nettverket for åpnet i går, torsdag, går det fram av en pressemelding fra Nofima.

Etableringen blir feiret med et to dager langt seminar med nærmere 50 personer fra industrien, forvaltningen og forskningen.

– Verden trenger mer mat og mer fôr. Vi blir hele tiden flere folk på kloden, og med vår kystlinje kan Norge bidra i matproduksjonen. Lavtrofiske arter er en ressurs som kan få stor betydning i nær fremtid, uttaler Bente Torstensen, direktør for divisjon Akvakultur i Nofima, i meldingen.

Hun mener et nasjonalt lavtrofisk nettverk kan bidra til økt satsing på lavtrofisk oppdrett i Norge gjennom teknologiutvikling og kunnskap om lavtrofisk akvakultur.

– Lavtrofisk akvakultur er en næring på full fart fremover. Vi merker stor interesse fra oppstartsbedrifter som ønsker kunnskap om de forskjellige artene. Vårt mål er at dra i gang en årlig fagkonferanse i Tromsø som kan gi aktørene ny kunnskap, uttaler Petter Olsen, seniorforsker i Nofima, i samme melding.

Der vises det også til at Norwegian Seaweed Association fra før eksisterer, og at det legges opp til tett samhandling med tarenettverket som ble etablert for knappe to år siden.

Bak det nye nettverket står Nofima, sammen med prosjektpartnere, UiT, NORCE og Bellona. Fra før leder forskningsinstitusjonen Europas største EU-prosjekt på lavtrofisk akvakultur, AquaVitae.

I meldingen pekes det på potensial for lavtrofiske arter i fôrproduksjon, noe samarbeidspartner i prosjektet – Bellona – er opptatt av:

– Som miljøorganisasjon, ser vi i Bellona et stort potensial for dyrking av arter lavt på næringskjeden. Disse artene kan bidra med næringsrik mat og andre bioressurser vi har et økende behov for, samtidig som produksjonen legger lite press på ressurser vi har mangel på slik som ferskvann, gjødsel, og landareal, uttaler Mari Bjordal i Bellona i forbindelse med åpningen.