Fremdriftsplanen er ikke helt klar ennå, men det anslås en byggetid på rundt 10 måneder, heter det i en pressemelding fra AKVA group.

Det vil gå med rundt 9.000 timer til montasje på anlegg og 5.000 timer i produksjon på Berg. Stedet ligger ved kommunesenteret Lauvsnes i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.

Gjennomstrømning -- ikke RAS

Anlegget er bygget på gjennomstrømning, og ikke resirkulering, RAS. Dermed er filtrering og rensing via UV i tillegg til oppvarming spesielt viktig. Anlegget skal leveres med inntakssystem med pumping, filtrering og lufting av sjøvann, hvor vannet så fordeles ut på eksisterende avdeling og til det nye anlegget. Det skal leveres med finfiltreringssystem med trommelfilter og UV for vann som skal til fisken i forskningsanlegget.

Energianlegget skal sørge for justering av temperatur fordelt på forskjellige soner, og for noen kar blir det individuell temperaturstyring opp til 12 grader.

Det skal leveres karsystem for rognkjeks fra egg til voksen fisk, avløpsfiltrering og avløpssystem.

Forskjell

Det som skiller dette anlegget fra andre anlegg, og fra resten av oppdrettsanlegget på Namdal Rensefisk, er filtreringsgrad og temperaturstyringen.

Aqua Gen og Namdal Rensefisk har stilt høye krav til filtrering og temperaturstyring, noe som har stor påvirkning på kompleksiteten til anlegget. Fra å legge en enkelt ringledning under alle karene, og enkle avløpsrør fra karene og ut igjen i sjøen, blir partene nødt til å kontrollere både innløp og avløp separat til mange soner og individuelle kar. Filtreringen krever mange ekstra filter som er både dyre og som bringer med seg en hel del infrastruktur i form av rør, ventiler, sensorer, styringselektronikk m.m.

Energianlegget

Energianlegget består av varmepumpe og vekslersystem som må være fleksibelt slik at individuelle temperaturer kan oppnås i forskjellige soner og kar. En annen side med energianlegget er at varmen fra avløpsvannet bør gjenvinnes, og det betyr at avløpsvannet må renses og pumpes gjennom varmevekslere før det blir sendt ut i sjøen igjen.

For å kunne levere jevnt trykk og totalgassmetting i vannet må vannet leveres fra egne leveltanker som står til slutt i inntakssystemet (sjøvannsinntak, filtrering, energi, lufting).

- Vi har jobbet mot denne kontrakten siden høsten 2016, sier Sten Roald Lorentzen i meldingen. Han er administrerende direktør i Plastsveis som er et datterselskap av AKVA group.