Prognoseverktøyet skal gi varsler om lakselus, og er basert på en anerkjent populasjonsmodell utviklet ved Norsk Regnesentral, ifølge en pressemelding. Modellen lærer av data og tar høyde for faktorer som påvirker luseutviklingen som internt og eksternt