Det går fram av en pressemelding fra selskapet som driver med slambehandling i havbruk. Blue Ocean Technology AS viser til sterk vekst med økende antall prosjekter på land og i sjø i inn- og utland – når de nå utvider staben.

Pihlstrøm skal ha ansvar for å bygge opp selskapets servicenett samt drift av service og vedlikeholdstjenester i Norge og internasjonalt, herunder oppstart og testing av nye installasjoner - samt service og vedlikehold av Blue Ocean anlegg, går det fram av meldingen.

Håvard Pihlstrøm er maskiningeniør og har en bachelor i undervannsteknologi med spesialisering innen instrumentering og 3D-modellering.