– Bakgrunnen for at vi nå lanserer en ny strategi er at vi ønsker å være tydeligere på hva vi skal og vil jobbe med. Havbruksnæringa er i stadig utvikling, og da må vi som klynge også utvikle oss, uttaler klyngeleder i NCE Aquatech Cluster, Kristian Henriksen, i en pressemelding mandag.

Kristian Henriksen Daglig leder i NCE Aquatech Cluster Foto: Aquatech

Hovedtrekkene i den nye strategien er beskrevet gjennom fire mål for klynga:

 • Mål 1: Samarbeid om utvikling av teknologi og løsninger som muliggjør en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon.
 • Mål 2: Forsterke klyngens felles ressurs- og kompetansebase.
 • Mål 3: Stimulere til økt internasjonal etterspørsel gjennom samarbeidsbaserte markedsaktiviteter.
 • Mål 4: Stimulere til klyngens entreprenørskap og kapitalmiljø

På årsmøtet ble også det nye styret stemt fram og enstemmig vedtatt. Det nye styret består av følgende medlemmer:

 • Styreleder: Karl Almås – Sintef Ocean.
 • Styremedlem: Torstein Rønning – Fizzk.
 • Styremedlem: Hanne Digre – SqaleAQ.
 • Styremedlem: Trina Galloway – AquaGen.
 • Styremedlem: Arne Guttvik – SalMar.
 • Styremedlem: Lisbeth Plassen – Naviaq.
 • Styremedlem: Klaus Hoseth – Stranda Prolog.
 • Styremedlem: Torry Moe – Salmonor.
 • Varamedlem: Yngvar Olsen – NTNU.
 • Varamedlem: Asbjørn Husby – Xylem.

Inge Forseth, Nina Santi, Astrid Buran Holan og Klemet Steen går dermed ut av styret.