For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventil i konsesjoner til bygging av vannkraftverk. Omløpsventilen skal bidra til at vannføringen i elva nedstrøms kraftverket reduseres gradvis, og over så lang tid, at fisk ikke blir liggende på tørt land, skriver NVE i en pressemelding.

– Gjennom vår ordinære kontrollvirksomhet er vårt generelle inntrykk at drift av omløpsventiler er problematisk for mange kraftverkseiere. Vi har derfor tatt initiativ til å øke forståelse om drift og styring av omløpsventiler. På grunnlag av erfaring med drift av omløpsventilen i fire kraftverk, har SWECO laget et generelt styringsverktøy, skriver de.

Rapporten som nå publiseres er en dokumentasjon på hvordan dette styringsverktøyet har fungert på noen kraftverk som har installert omløpsventil.

– Resultatet av testene er meget lovende. Det betyr at grunnlaget for å lage et generelt styringsverktøy for omløpsventiler begynner å ta form. Prosjektet skal følges opp med ytterligere testing av noen kraftverk i 2020, skriver NVE.