- Det er solgt hele 103 millioner doser flerkomponentvaksine så langt i år. I fjor var det solgt 96 millioner doser på samme tid, og i 2018 var det 73 millioner doser, sier Nordisk markedsdirektør Hilde Mosand, i en pressemelding fra MSD Animal Health.

Det løpende gjennomsnittet (MAT) viser 387 millioner solgte doser flerkomponentvaksine de siste tolv månedene, en økning på mer enn 26 millioner doser sammenlignet med foregående tolvmånedersperiode 2018/19, går det fram av meldingen.

Settefisk hele året

For mai i år ble det isolert sett omsatt 25,5 millioner doser flerkomponentvaksine. Det er på samme nivå som i mai i fjor.

- Nå produseres settefisk hele året i resirkuleringsanlegg (RAS) hvor man har mer kontrollerte forhold. Det gir nok noen andre månedsvariasjoner enn før. Men trenden er klar, det vaksineres mer laks enn noen gang. Det betyr at det også er en vekst i antall fisk som settes ut, noe som understøttes av Fiskeridirektoratets biomasseregister, sier Mosand videre.

Vaksinerer mer mot PD

Oversikten fra MSD Animal Health viser at det hittil i år er omsatt 54,2 millioner doser vaksine mot pancreas disease (PD). Det er en stor økning sammenlignet med tilsvarende periode for 2019 da det var solgt 24,6 millioner PD-doser og 2018 med 22,6 millioner doser.

Løpende statistikk (MAT) viser et salg på 161 millioner doser siste tolv måneder. Også det er en betydelig oppgang fra foregående tolvmånedersperiode i 2018/19 da det ble omsatt 131,1 millioner doser PD-vaksine.

- Vi forventer enda mer vaksinering med PD-vaksine i tiden fremover, først og fremst fordi det blir obligatorisk PD-vaksinering lenger nord enn tidligere, sier Hilde Mosand.

Fra 1. juli skal laks og regnbueørret som settes ut i matfisk og stamfiskanlegg i området som strekker seg fra Taskneset (Fræna) i sør, til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord, være vaksinert mot PD.