Ole Martin Løfsnæs tar over stillingen etter Per Anton Løfsnæs, som vil fortsette som styremedlem i selskapet. Ole Martin har fra tidligere vært en sentral aktør i Namdal Rensefisk som både biologisk ansvarlig og produksjonsleder, helt siden selskapet etablerte rognkjeksanlegg i Flatanger.

Han bidro vesentlig i prosjekterings- og etableringsfasen, samt i oppstarten av driften der den første rognkjeksen ble levert høsten 2016.

Forventer å levere rognkjeks med avlsmessig fremgang i 2021

I 2017 besluttet Namdal Rensefisk å etablere et avlsanlegg for rognkjeks i samarbeid med selskapet AquaGen. Anlegget sto ferdig ved nyttår 2018, og avlsarbeidet begynte ved anlegget i 2019. Namdal Rensefisk forventer å kunne levere yngel av rognkjeks med avlsmessig fremgang høsten 2021, heter det i pressemeldingen.

«I 2019 fikk Ole Martin endret sin stilling til nestleder i Namdal Rensefisk AS, og det er med tilfredshet styret nå har ansatt han som daglig leder av selskapet».

Namdal Rensefisk eies av Midt Norsk Havbruk, Mowi, Emilsen Fisk, Nova Sea, Aqua Gen og Bjørøya.