Det gir også økonomisk gevinst påpeker forsker som har gjort dette regnestykket:

– Det er ikke uvanlig med 200 000 laks i ei merd. For den største fisken vi testa vil vektøkninga kunne beløpet seg til om lag 1-2 millioner kroner i økt omsetning med et gjennomsnitt av lakseprisen. Det må beregnes noen økte kostnader til å pumpe vannet opp i merden, samt at det blir en kostnad med å tilsette oksygen i vannet. Men det er likevel stor merverdi å hente for oppdretteren, sier forsker Marit Bjørnevik.

Testet for første gang

Forskere ved Nord universitet og Veterinærinstituttet har nemlig testet hvordan økt motstand i vannet påvirker veksten hos laks.

Forsker Marit Bjørnevik ved Nord universitetet forteller at det er første gang det er testet hvordan økt vannhastighet påvirker veksten hos stor laks, der en har fulgt utviklingen fra laksen var 1 kg og helt fram til den ble slaktet.

Marit Bjørnevik, forsker ved Nord universitetet. Foto: Nord universitetet

– Med stor laks mener vi laks som er fra ett til tre kilo. Denne fisken vokste over 2 hekto mer i løpet av forsøksperioden på fem måneder med økt vannhastighet. Forskjellen utgjør åtte prosent vektøkning. Også for mindre fisk mellom 300 gram og 500 gram, viser vi at den vokser raskere når det møter økt motstand i vannet de svømmer i, sier Bjørnevik i en pressemelding.

Forsøk i sjø

De nye forsøkene ble gjort i lukka poser (lukka merd) i sjøen, der fisken oppbevares mens den mates og vokser fram til den blir slaktet.

– Vannet ble pumpet opp fra 25 meters dyp, noe som også innebærer at det er fritt for lakselus, som ikke trives på så dypt vann, opplyser Bjørnevik.

Både stor og små fisk ble utsatt for økt vannhastighet. Vannhastigheten ble styrt både av mengden vann som ble pumpet inn i posen, i tillegg til en propell i hver pose. I forsøket med små fisk ga det en forskjell på 50 gram i løpet av forsøksperioden, opplyser forskeren.

Vektøkning både ved lav og moderat vannmotstand

Forskningen er publisert i tidsskriftet Aquaculture, og er gjort i tett samarbeid med AkvaFuture AS i Brønnøysund, som har utviklet de lukkede merdene.

Den første merda ble satt i sjøen i 2012, i dag har AkvaFuture til sammen 30 lukkede merder, hver på et volum av 6000 m 3 på tre ulike lokaliteter.

Bjørnevik beskriver i pressemeldingen forsøkene de har utført på denne måten:

Små og stor fisk ble testet i lav og moderat vannhastighet i lukkede modellmerder (40 m 3 volum), og så ble vekten målt ved slakting.

Lav vannhastighet tilsvarer sju centimeter motstand i vannet per sekund, mens moderat vannhastighet vil si 20 centimeter per sekund.

En annen måte å uttrykke vannhastigheten på er i form av fiskelengder (dvs hastigheten måles i forhold til fiskens lengde i centimeter). Lav vannhastighet vil da tilsvare 0,1 til 0,2 fiskelengder per sekund, mens moderat hastighet betyr en halv fiskelengde per sekund.

Fiskefileten er uendret

- Poenget med dette er å utsette fisken for økt motstand i vannet den svømmer rundt i, noe som gir fisken økt mosjon, og det viser seg altså at det fører til raskere vekst for både liten og noe større fisk. Samtidig er fiskefileten uendret i sammensetning, konkluderer Bjørnevik.

Resultatene kan også kaste lys over problematikk som har med lakselus og rømming å gjøre, mener forskeren:

– Ved å benytte et lukka system i sjøen der vannet ble pumpet opp fra 25 meters dyp, slipper en unna lakseluseproblemet. I tillegg er det oppfatningen vår at det blir mindre rømming i et lukka anlegg, sier Bjørnevik.