Forsker Elisabeth Ytterborg ved Nofima har analysert temperaturutviklingen i oppdrettsregionene i Norge frem mot 2070. Dette har hun sett opp mot laksens toleranse for temperatur. – Selv