– Sulefisk har gjennomført er en full produksjonssyklus fra smolt-utsett i Ecomerden, så i åpne merder frem til slakt. Resultatene er oppsiktsvekkende gode. Det foreligger tallverdier over en hel generasjon, og dette er en milepæl for lukkede merder kontra åpne merder. Fram til i dag har interessen fra oppdretterne for å ta i bruk lukkede merder vært laber. Nå ser fremtiden lysende ut for Ecomerden AS og for de oppdretterne som vurderer å denne teknologien i bruk, skriver daglig leder Jan Erik Kyrkjebø i Ecomerden i en pressemelding.

Data de har samlet inn etter gjennomført produksjon viser at slaktevekten på samme utsettet av smolt blir betydelig høyere. Smolten fra settefiskanlegget gikk ut i Ecomerden på 130 gram, og ble kjørt frem til cirka 800 gram uten kjønnsmodne hunnlus uten noen form for lusebehandlinger. Siste fase før slakt gikk på en lokalitet med åpne merder.

– På den åpne merd-lokaliteten ble påvist PD og AGD, men fisken fra Ecomerden fortsatte sin vekst med høy overlevelse. 40 prosent av postsmolten fra Ecomerden vokste frem til 4,9 kg i løpet av 53 uker med 3,3 prosent dødelighet i hele sjøfasen, inklusiv Ecomerden-fasen. Restbiomassen i den åpne merden gikk igjennom en mekanisk avlusing ved uttak av første slaktebatch, da med 0,8 prosent dødelighet. PD og AGD til tross, begrenset dødelighet seg til kun i størrelsesorden 5–10 fisker hver dag, skriver han og legger til at slaktefisken hadde i snitt 92–95 prosent superior kvalitet med svært høye pigmentverdier godt over det som var forventet.

– Fisken hadde i tillegg svært god kondisjonsfaktor noe som igjen gir et godt slakteutbytte, skriver han.

Kyrkjebø mener det kan konkluderes med at postsmolt produsert i lukket merd vil være en mer robust fisk, som står seg bedre i siste fase i åpne merder.

– En så lav dødelighet som det har vist seg å være i Ecomerden, og i sjøfasen frem til slakt, vil dette slå positivt ut med mer fisk på slaktebenken, men også på omdømme for næringen. En betydelig bedre fiskevelferd gir tydeligvis utslag over hele sjøfasen, skriver Kyrkjebø.

Selskapet er nå klar for markedet med nye versjoner av Ecomerden som det siste året er utviklet med flere nye versjoner.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.