Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har i oppgave å overvåke norske elver og ta ut rømt oppdrettslaks. Siden 2015 er havbruksnæringen, gjennom egen forskrift, pålagt å overvåke og vurdere tiltak i elver med for høyt innslag. OURO hadde første år med tiltak i 2016.

- Vi ser på statistikken at innslaget viser en nedadgående trend i mange elver, men noen har fortsatt for høye innslag av rømt fisk, sier styreleder Roar Paulsen i en pressemelding fra OURO, og legger til at de fortsetter derfor innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor.

Ifølge forskriften skal en vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst, dersom innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større en 4 prosent i en elv. I elver der innslaget er større en 10 prosent skal tiltak gjennomføres.

Statistikken viser at det er en nedgang av rømt fisk i elevene før og etter uttak fra 2016 – 2019. Foto: Illustrasjon OURO

Statistikken viser at det er en nedgang av rømt fisk i elevene før og etter uttak fra 2016 – 2019. Etter uttak, viser oversikten få elver med innslag over 4 prosent.

I overvåkningsprogrammet inngikk 255 elver, der 4 prosent av disse hadde under 4 prosent innslag av rømt laks.

Selve uttaket og hvem som tar ut fisken, gjøres i samarbeid med lokale elveeierlag og fylkesmannen. Sammen blir en også enige om hvilken metodikk som er best egnet.

Styret i OURO velger ut elvene ut fra resultatet i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. I år er det da valgt ut 49 elver. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking i tre kilenøter i Trøndelag og kilnøter tilknyttet Vossovadraget.

Les også:

Fisket ut mer enn 1.000 rømte oppdrettslaks fra norske elver i fjor

Skal fange rømt oppdrettsfisk fra 51 elver

Mindre rømt oppdrettslaks i elvene

En rømt oppdrettslaks er en for mye