Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding mandag. Det aktuelle området tilsvarer produksjonsområde 6 og 7.

– Vaksinasjon alene kan ikke stoppe smittespredningen, men sammen med andre bilsikkerhetstiltak vil det ha effekt. Dette var bakgrunnen for at påbudet ble innført. En forutsetning er at de aller fleste vaksinerer fisken sin, skriver departementet.

Melder om bivirkninger

Ifølge departementet har flere produsenter erfart bivirkninger knyttet til noen av vaksinene mot PD.

– I produksjonsområde 6 er det flere oppdrettere som har slitt med yersiniose, eller rødmunnsyke. De har derfor vaksinert mot dette i tillegg. Med et pålegg om vaksinasjon mot PD, kan det bli totalt 3 ulike vaksiner som skal settes, skriver departementet.

Normalt vaksineres all oppdrettsfisk mot seks ulike sykdommer.

– Når heller ikke alle vaksinekombinasjoner er testet av legemiddelprodusentene, har dette medført at mellom 40 og 60 prosent av fisken som har blitt satt ut i PO6 etter at påbudet trådte i kraft i fjor, ikke har blitt vaksinert, opplyser departementet.

– Må være ekstra påpasselige

–Etter iherdig innsats fra oppdretterne i produksjonsområde 7, var det i 2020 ingen nye påvisninger av PD her. Dette er gledelig. Det er viktig at næringen står sammen i arbeidet med å holde observasjonssonene fri for PD. Når påbudet om vaksinering nå trekkes tilbake, betyr dette at oppdretterne i området sør og nord for PD-grensen må være ekstra påpasselige med andre bilsikkerhetstiltak, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet opplyser om at oppdrettere som kan vaksinere mot PD fremdeles oppfordres til å gjøre dette.

– Når vi får bedre kunnskap rundt bivirkninger og det er bedre tilrettelagt for å vaksinere mot PD samtidig som det vaksineres mot andre sykdommer, vil det igjen vurderes å la påbudet tre i kraft.