Pål Kristian Moe går inn som partner i Broodstock Capital, går det fram av en pressemelding fra selskapet. Han kommer fra stilling som partner i Trondheim-selskapet Impello Management, som leverer rådgivningstjenester innen oppkjøp, fusjoner og strategi. Her har han blant annet bistått det Broodstock Capital-eide havhelseselskapet Åkerblå med investeringene i MarinHelse AS og Fomas Fiskehelse og Miljø AS. Moe bistod også Åkerblå som rådgiver da Broodstock Capital gikk inn på eiersiden av selskapet i 2019.

Moe er utdannet fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø og har lederutdanning fra Insead.

Broodstock Capital er en rendyrket sjømatinvestor. Selskapet fokuserer utelukkende på investeringer i små- og mellomstore virksomheter innen sjømatnæringen generelt og i leverandørindustrien spesifikt. Selskapet er i dag inne på eiersiden av leverandørselskapene MPI, Billund Aquaculture, Maritech Systems, NP Innovation, Åkerblå og Therma Industri.