Etter rømmingen fra Slakteriet Brekke 16. september har selskapets gjenfangst, sammen med innrapportert fisk fra fiskere til slakteriet, kommet opp i ca. 4.500 fisk. I tillegg kommer fangst fra fritidsfiskere som har meldt inn til Fiskeridirektoratet, heter det i en pressemelding fra etaten.

Fiskeridirektoratet har mottatt en rekke tips om til dels store fangster av rømt laks i Høyanger, som kan knyttes til rømmingen på Brekke.

I den forbindelse har selskapet fått et pålegg om utvidet gjenfangst i Høyangerfjorden, med avgrensing Klubben-Fureneset i sør-vest, og fjorden inn til der elvemunningsbestemmelsene overtar. Pålegget har en varighet til og med 4. november.

Fiskeridirektoratet ønsker fortsatt tips om fangster både fra Høyangerfjorden og andre deler av fjordsystemet. Tips kan meldes inn til FMC (Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral) på telefon 911 03 277.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.