– Lokaliteten ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett. SAV 3 er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika. Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Det var torsdag at Veterinærinstituttet gjorde påvisningen, og meldingen er publisert mandag på Mattilsynets nettsider.

– Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid, skriver Mattilsynet.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Arbeidet med å fastsette en kontrollområdeforskrift for området har startet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.