Aquarius omsatte i fjor for 365 millioner kroner. Det er en fabrikk som lager fiskeolje av pelagisk og kvitfisk, ikke av laks.

Vigner Olaisen og andre aktører på Lovund etablerte Aquarius på slutten av 90-tallet.

Dominerende eier siden 2008 har vært Austevoll-selskapet Hordafôr, som produserer fôr-råvarer.

Den 1. juli overtok Pelagia hele eierskapet i Hordafôr, som har anlegg på Austevoll på Vestlandet og Lovund i Nordland.

- Aquarius lander i 2022 et rekordstort volum pelagiske biprodukter på Lovund til en effektiv produksjon av proteinkonsentrat og fiskeolje. Dedikerte ansatte bidrar til sirkulærøkonomi i praksis, når de selger produktene videre til fôrprodusenter for laksefôr. Aquarius har de siste årene levert gode resultater og er en høyst konkurransedyktig bedrift, heter det i pressemelding mandag.

Der heter det også at Pelagia skal utvikle Lovund-bedriften videre. Daglig leder i Pelagia, Egil Magne Haugstad, skryter av de ansatte på lakseøya på Helgeland.

Daglig leder Siw Moxness i Vigner Olaisen skriver i pressemeldingen at Pelagia kommer til å bli «en god eier for Aquarius», og hun har stor tro på at anlegget på Lovund blir satset på videre.