Per-Roar Gjerde har jobbet i Mowi i snart 20 år, og har hatt en rekke ledende stillinger i konsernet. I desember i fjor ble det kjent at Gjerde fikk ansvar for lede virksomheten for Americas og Færøyene på permanent basis, og midlertidig også Oppdrett Norge.

I børsmeldingen går det fram at prosessen med å finne fram til en ny leder for oppdrett Americas og Færøyene allerede er i gang, og at Gjerde vil ivareta jobben fram til en erstatter er på plass eller til senest 31. desember i år.

Det går ikke fram av meldingen hva Gjerde skal gjøre etter sin avgang.

Øyvind Oaland fikk i april i år en ny rolle i Mowi-ledelsen, som leder av den norske oppdrettsvirksomheten, en jobb Gjerde hadde midlertidig fram til da.

Store i Chile

Mowi er Norges og verdens desidert største lakseprodusent. Tidligere var de blant de aller største også i Chile, men etter ILA-krisen for drøyt ti år siden, har Mowi holdt tilbake på egen vekst i landet, slik IntraFish omtalte i mai i år.

Selskapet har tidligere advart mot at produksjonen i Chile skulle vokse raskere enn naturens tåleevne.

I mai ble det kjent at de største lakseprodusentene i Chile danner en ny bransjeorganisasjon, Det chilenske lakserådet. Den nye organisasjonen består av av AquaChile, Cermaq, Mowi og Salmones Aysén.

- Vi deltar i det nye samarbeidet for å styrke arbeidet med å skape ei bærekraftig næring i Chile. Vi er nå i gang med utviklingen av Rådet, og vi antar at både næringa og myndighetene følger med interesse med på utviklingen, uttalte den nå avtroppende Amaricas-sjefen Per-Roar Gjerde i en e-post til IntraFish den gang.

Klikk her for å se vår siste omtale av bonusutbetalingene i Mowi.