I en pressemelding fredag melder Polarfisk at de føler seg trygge på å lykkes med prøveproduksjonen av russisk kaviar, og at dette etter planen iverksetters om få måneder.

Samtidig melder selskapet, som er det eneste selskapet i Norge med konsesjon for oppdrett av stør, at de ønsker å hente 30-40 millioner kroner i ny egenkapital.

– Dere har tidligere meldt at dere nærmer dere prøveproduksjon og vil gjøre en emisjon. Hva er forskjellen fra da og nå?

Det er at vi nå har fisk med rogn i. Vi regner med å ta ut rogn i fjerde kvartal i år. Det er målsetningen vår, og det skjer mye spennende hos oss nå, sier Polarfisk-sjef Anker Bergli til IntraFish.

Har troen på prøveproduksjon

Selskapet holder til i Meløy kommune i Nordland. I pressemeldingen opplyser selskapet at de nå står foran det virkelig store steget ut i markedet og i verden. Polarfisk viser til at de allerede har på plass avtaler med distributører og markedsførere i flere verdensdeler.

– Hva verdsetter du selskapet til?

– Det er vanskelig å si, men oppsiden er kjempestor. Vi har en konsesjon på 650 MTB landbasert, altså to ganger 325 tonn og en fôrkvote på 1000 tonn pr år, sier Bergli.

Han legger til at 99 prosent av vannet i RAS-anlegget deres resirkuleres, og at de tar vare på alt som kan brukes.

– Vi bygger opp til et fullt gjennvinningsløp, sier han.

– Og dere har troen på at dere vil være i gang med prøveproduksjon i fjerde kvartal?

– Ja. Når vi er kommet så langt skal det settes i gang med en større utbygging av produksjon. Vi har allerede eksportkanaler å selge til, opplyser Bergli.

I pressemeldingen skriver Polarfisk at etterspørselen etter russisk kaviar har eksplodert de siste årene, kombinert med en høy prisutvikling. Bergli forteller til IntraFish at selskapet regner med en kilopris i konsumleddet på gourmetproduktet på mellom 20-30.000 kroner.

Skal hente enda mer penger

– Vi er svært godt forberedt til å ta hånd om en del av verdensmarkedet med produksjon av kaviar etter norsk standard, hvor vi ønsker å bli best i verden med tanke på kvalitet, står det i pressemeldingen.

Selskapet melder samtidig at de vil forsøke å hente inn enda mer penger etter at denne runden er gjennomført, og at de står foran investeringer på flere hundre millioner kroner.

– Ja. Vi trenger da enda tyngre investorer for å bygge ut produksjonen. Vi har allerede fått antydninger om interesse, men jeg kan ikke si så mye om dette akkurat nå.

Selskapet opplyser at de er overbevist på at de skal bli enda mer lønnsomme enn hva verdenskjent norsk laksenæring opplever for tiden. Polarfisk sikter seg også inn mot å bli børsnotert etter høstens prøveproduksjon.

IntraFish har omtalt selskapet en rekke ganger fra de først søkte Miljødirektoratet om innførsel av stør for snart ti år siden. Det tok tid å få godkjent innførselen av stør, men selskapet fikk til slutt gjennomslag.

– Det å starte opp med en ny art i dag er ikke noen «quick fix». Men vi har fått med oss mange investorer, veldig flinke folk og vi er veldig optimistiske, sier Bergli.