Proximar Seafood
  • Norsk selskap som skal bygge et landbasert lakseanlegg ved Oyama i Japan
  • Første fase skal ha en kapasitet på 5.300 tonn. RAS-anlegget leveres av israelske Aqua Maof. Investeringene er beregnet til rundt 915 millioner kroner.
  • Produksjonskostnad ventes til rundt 45 kroner kiloen i første fase, fallende til 40 kroner kiloen etter fullføring av fase 2
  • Joachim Nielsen er administrerende direktør

Selskapet hadde møter med potensielle obligasjonsinvestorer i perioden 19. – 30. april. Prosessen er nå avsluttet.

– Møtene var av proaktiv natur for å tidlig kunne identifisere den mest attraktive gjeldsfinansieringen for selskapet. Basert på de gjennomførte møtene har vi besluttet å avvente obligasjonsfinansieringssporet inntil videre. Dette ut fra en totalvurdering, også påvirket av utviklingen med Marubeni, skriver finansdirektør Pål K. Grimsrud i en melding til IntraFish.

– Skal dere hente frisk egenkapital?

– Jeg skal aldri si at det ikke er aktuelt, men vi har ikke noe ønske om det. En eventuell emisjon avhenger av hva vi får til på gjeldssiden, sier Grimsrud.

Ifølge ham har selskapet nå tilstrekkelig kontanter til å drive ut året – inkludert avtalte milepælsbetalinger til entreprenørene som bygger anlegget deres.

Frykt for høy rente

15. april meldte Proximar at de jobbet med å utstede et sikret obligasjonslån, i norske kroner. Meglerhusene ABG Sundal Collier og Nordea var hyret til å bistå.

Ifølge rykter i markedet var det snakk om et lån på rundt 600 millioner kroner, over fire år. Renten var forventet å bli skyhøy – opp mot 10 prosent. Finansavisen slo saken stort opp 19. april.

Grimsrud vil ikke si hvor mye rente de hadde måtte betale om de hadde valgt å utstede det planlagte obligasjonslånet. Han viser til at det var til dels stor spredning blant interessentene.

Selskapet skulle i utgangspunktet finansiere utbyggingen av anlegget sitt i Japan ved hjelp av egenkapital og lån i japanske banker, men de skrev i årsrapporten sin at det var krevende å forhandle med japanske banker når de ikke kunne møtes fysisk.

Usikkerheten rundt finansiering har bidratt til at aksjekursen i selskapet har utviklet seg svakt den seneste tiden. Seneste måned er kursen ned 35 prosent, og siden noteringen i februar er kursen omtrent halvert. Med dagens aksjekurs på 8,85 kroner prises selskapets egenkapital til 350 millioner kroner. Selskapet hentet inn 400 millioner kroner i frisk egenkapital i forbindelse med noteringen ved Euronext Growth i februar.

Avtale med stort japansk selskap

Tirsdag morgen opplyser Proximar at de har inngått en intensjonsavtale med japanske Marubeni Corp om markedsføring og salg av fisk.

– Marubeni er et av de største selskapene i Japan og har allerede en betydelig divisjon som håndterer fisk, både til det japanske markedet og øvrige asiatiske land. Vi har hatt en god dialog med Marubeni i over et år om hvordan et langsiktig samarbeid kan se ut. Med dette har vi begge forpliktet oss til å gå tettere inn i diskusjonen fremover med det mål å komme til en langsiktig avtale, sier Grimsrud.

Avtalen med Marubeni gjør også at kredittverdigheten til Proximar blir styrket, opplyser han.

– Vi har vært i samtaler med Marubeni i mer enn ett år, og er veldig glade for at vi endelig har fullført første steg mot et langt og fruktbart samarbeid med et av de ledende salgs- og markedsføringsselskapene for sjømat i Asia, sier administrerende direktør Joachim Nielsen i en børsmelding.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra oppdrettsnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden