Det kommer frem i en pressemelding fra Sjømat Norge.

Randi Nygaard Grøntvedt har de to siste årene vært daglig leder i rådgivningsselskapet INAQ. Hun tror at stillingen som regionsjef midt i Sjømat Norge vil være en utfordring som hun gleder seg til å ta fatt på.

– Gjennom åtte år som forsker ved Veterinærinstituttet, fikk jeg erfaring med å drive egen forskning, lede forskergrupper, og utføre forvaltningsstøtte til Mattilsynet og departement, som ga meg god erfaring med hvordan næringen forvaltes og reguleres, sier Grøntvedt i meldingen.

Hun har en doktorgrad innen fiskeimmunologi fra Nofima. I løpet av sine 25 år lange fartstid i sjømatnæringen har Grøntvedt jobbet i blant annet fôrindustrien, oppdrettsnæringen, universitet, instituttsektor og senest i konsulentbransjen.

– Vi ser frem til å få Randi med på laget i Sjømat Norge som regionsjef i Midt-Norge. En av hennes viktigste oppgaver vil være å jobbe for næringens rammebetingelser i regionen, blant annet sikre at vi kan bruke kysten vår til bærekraftig produksjon av sunn mat, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge.

Siden 2016 har Grøntvedt vært tilknyttet INAQ før hun tiltrer i Sjømat Norge 1. juni. Hun overtar stillingen til Knut Hjelt som går av med pensjon, og vil ha kontorsted i Trondheim.