Det skriver Nofima på sine nettsider i forbindelse med CtrlAQUA, et forskningssenter som jobber med lukkede oppdrettskonsepter, og hvor RAS-leverandøren Krüger Kaldnes er en av industripartnerne.

– Når vi presser grensene, blir RAS-teknologiens samspill med miljøet et uunngåelig tema. Det er på tide å gjøre noe med energibesparelser for å bli virkelig bærekraftig, sier Frederic Gaumet i meldingen.

Han er sjef for forretningsutvikling innen havbruk for Krüger Kaldnes.

Lite energiutvikling

Stadig mer oppdrett skjer i resirkuleringssystemer (RAS).

Og etter fôr, er energi den største kostnaden i et RAS-anlegg. Det brukes mye energi på å pumpe vann. I tillegg går energi til spille når CO2 fjernes fra det brukte vannet.

Gjennom tiårene med RAS har det vært mye forskning, men liten utvikling i industrien når det gjelder redusert energiforbruk i disse enhetene. Dette er nå et mål for CtrlAQUA.

Styring og automatisering

I dag fjernes CO2 i gassutvekslingskamre, hvor vann kommer i kontakt med store mengder luft, slik at CO2 overføres fra vannet til lufta.

Denne CO2-rike luften sendes ut av bygningen ved hjelp av elektriske vifter, skriver Nofima. Og her er det Krüger Kaldnes ser store muligheter til å forbedre energikontrollen. Nøkkelord er styring av pH-buffer og automatisering av vifter.

Beregner CO2-utviklingen

For at energien skal kunne lagres, er det behov for en modell for å administrere karbonat effektivt:

– Noen av systemene kjøres i brakkvann. Når du sjonglerer med saltinnholdet utfordrer du balansen i systemet, slik at alt må kontrolleres. For å få kontroll, har vi jobbet tett med forskere ved Nofima og diskutert behovet for å beregne CO2-utviklingen basert på biomasse, fôr, pH og andre faktorer, sier Gaumet i meldingen.

15–20 prosent mindre energi

Forskerne har allerede gjort det teoretiske arbeidet når det gjelder potensielle energibesparelser og karbonatmodellering. Nå vil disse modellene bli vurdert i praksis for å lage en digital karbonatverktøykasse for lakseoppdrettere med RAS som skal brukes i energistyringen.

Gaumet mener det sannsynligvis er rom for å spare opptil 15–20 prosent av den totale energien som brukes i et RAS-anlegg.

Her kan du høre podkast med lederen for forskningssenteret, seniorforsker Åsa Espmark i Nofima: