Det går fram en en pressemedling fra Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag morgen.

- Dette er et viktig tiltak for oppdretterne og deres mulighet for å planlegge produksjonen på en mer fleksibel måte. Muligheten for lengre perioder med passivitet vil gi innehaverne av havbrukstillatelser større fleksibilitet i deres drift. Jeg er opptatt av gode rammebetingelser for havbruksnæringen, og jeg mener at denne endringen balanserer de ulike hensynene på en god måte, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

NFD opplyser at formålet med passivitetsreglene er å hindre at lokaliteter ligger brakk og beslaglegger areal som kunne vært nyttet til akvakultur eller andre formål. I praksis har det vært variasjon i varigheten av passivitet før lokaliteter har vært trukket tilbake. I følge departementet vil endringen bidra til bedre samsvar mellom forskriftsbestemmelsene og forvaltningens praktisering av passivitetsbestemmelsene.

Endringen omfatter både tilbaketrekking av lokaliteter i laksetildelingsforskriften § 9-1 og tilbaketrekking av tillatelser i forskrift om akvakultur, andre fiskearter § 18.