– I et europeisk fraktmarked som er sterkt påvirket av covid-19, og i en tid hvor det har vært stor global mangel på flyfraktkapasitet, har flyselskapene valgt å prioritere kapasitet fra Norge og Oslo lufthavn. Dette tilskrives først og fremst en fortsatt høy etterspørsel etter norsk sjømat, kombinert med smittevernutstyr, e-handelsprodukter, deler til olje- og gassnæringen og til sjøfarten. I tillegg har et høyt ratenivå bidratt til at flere flyselskaper benytter passasjerfly som dedikerte fraktfly, uttaler cargodirektør i Avinor, Martin Langaas, i en pressemelding.

70 fly i uken med norsk sjømat

Til sammen ble det fraktet over 110.000 tonn med sjømat fra Oslo lufthavn til store markeder i hele verden, der Japan, Sør-Korea og USA var de største eksportmarkedene, går det fram av meldingen.

– Det har vært en økt etterspørsel etter flyfraktkapasitet for norsk sjømat fra Oslo lufthavn, som følge av redusert kapasitet fra andre europeiske lufthavner. Dette har bidratt til at vi har fått nok et godt fraktår. Bortfallet av interkontinentale passasjerruter med fraktkapasitet er blitt erstattet av flere dedikerte fraktfly. På det meste har vi hatt over 70 ukentlige fly som har lettet fra Oslo lufthavn med fersk norsk sjømat til Asia, utdyper Langaas i meldingen.

Norge er i en særstilling

Det totale fraktvolumet på landets hovedflyplass har gått marginalt ned som følge av mindre post og redusert innlandstrafikk, men langt mindre enn andre lufthavner i regionen, går det også fram.

– Norge er i en særstilling fordi vi har en stabil eksportvare i norsk sjømat som er høyt etterspurt. Dette er attraktivt for flyselskapene, som da fyller flyene sine tilbake til Asia fra Europa ved å legge til et stopp på Oslo lufthavn eller andre Avinor-lufthavner. Eksempelvis har Qatar Airways opprettet en fraktrute med fersk norsk sjømat, som skal fraktes fra Harstad Evenes lufthavn og ut til sentrale knutepunkt i Asia, sier Langaas i pressemeldingen.

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, er svært glad for at flykapasiteten er oppretthold i et krevende korona-år.

– Det er gledelig å konstatere at Avinor har klart å opprettholde, og til og med forbedre, flyfraktkapasiteten for norsk transport av sjømat gjennom covid-19-krisen, uttaler han i meldingen.

Det totale antall frakttonn på Oslo lufthavn var i 2020 på 163.000 tonn, noe som tilsvarer en nedgang på 7 prosent sammenliknet med 2020. Det betyr at Oslo lufthavn i 2020 tok posisjonen som Nordens største fraktflyplass (målt i tonn) og forsterket rollen som den største frakterflyplassen (antall fraktfly).

Fakta – frakt – Oslo lufthavn i 2020:

Største fraktflyselskaper (i antall tonn):

Qatar Doha 42.446

Korean Air & Ethiopian Seoul 15.170

Emirates Dubai 14.350

CAL & ElAl Tel Aviv 8.464

Silkway West Baku 6.060

Turkish Istanbul 5.393

Største eksportmarkeder fra Norge med norsk sjømat:

Japan

Sør- Korea

USA