KINA SOM NORSK MARKED
  • Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia.
  • I 2018 handlet vi varer med Kina for nærmere 92 milliarder kroner.
  • I 2017 handlet vi tjenester med Kina for omkring 17 milliarder kroner.
  • Omtrent tre fjerdedeler av varehandelen var import. Vi importerer hovedsakelig mobiltelefoner, tilbehør til mobiltelefoner, fjernsyn, datamaskiner, printere, klær og interiør fra Kina.
  • Det vi selger til Kina er ulike kjemiske produkter, skipsutstyr, sjømat og kunstgjødsel.

– Kina er viktig marked for norsk sjømat i dag, men potensialet er enormt. Derfor er jeg glad for å møte så mange offensive sjømatbedrifter her på sjømatmessen i Qingdao, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra regjeringen.

Onsdag deltok han på China Fisheries & Seafood Expo i Qingdao. Sjømatmessen er Asias største, og er et viktig utstillingsvindu for norsk sjømat.

Det er ventet 33 000 besøkende i løpet av de tre dagene messen pågår. Over 20 norske bedrifter stiller ut på messen.

Lakseeksporten doblet

Sjømateksporten til Kina har økt med over 40 prosent hittil i år, til 3,64 milliarder kroner. Lakseeksporten har nesten doblet seg, til 1, 28 milliarder kroner.

– Så langt i år er Kina det største vekstmarkedet for norsk sjømat. Jeg er godt fornøyd med at eksporten av sjømat til Kina øker. Men vi må likevel fortsette med å arbeidet for å sikre markedsadgang for sjømaten vår, sier Nesvik.

Forhandler om frihandelsavtale

Norge forhandler med Kina om en frihandelsavtale. Nesvik understreket at en slik avtale vil være viktig for begge landene da han møtte viseminister Yu Kangzhen fra Landbruksministeriet under messen.

– Vi prioriterer forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina. En frihandelsavtale med Kina er viktig fordi den vil sørge for bedre betingelser og mer forutsigbarhet for våre næringsaktører, sier Nesvik.

Neste runde i forhandlingene skjer i november. Da møtes partene i Beijing.