Den maritime klyngen på Sunnmøre og andre norske virksomheter vil få oppdrag for nærmere en halv milliard kroner som følge av byggingen.

– Dette er en gledens dag. Vi har arbeidet i lang tid sammen med norske fagmiljøer for å utvikle teknologi som vil sette en helt ny standard for krillfiske i Antarktis, både når det gjelder klimavennlighet, bærekraft og ressursutnyttelse, sier hovedeier Stig Remøy i en pressemelding.

Største bygg fra Westcon

I valg og utforming av teknologi og utstyr har Rimfrost samarbeidet tett med Westcon og det verdensledende maritime klyngemiljøet på Sunnmøre.

– Dette vil bli største fiskefartøyet vi noensinne har bygd. Vi er veldig stolte over oppdraget med å bygge en båt som vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft, sier administrerende direktør Øystein Matre i Westcon.

Nyskapende Designet av det 120 meter lange fartøyet er utført av Kongsberg Maritime. Det er basert på grønn teknologi og tilfredsstiller blant annet DNV-GL klassenotasjon Clean Design og IMO Polar Code, der alle prosesser er planlagt for å oppnå minimale utslipp og stor grad av gjenbruk i energiutnyttelsen.

– En slik kontrakt vil bety svært mye for Kongsberg Maritime, og det er inspirerende å være samarbeidspartner med Rimfrost på et slikt nyskapende prosjekt, sier salgssjef for skipsdesign ved Kongsberg Maritime, Monrad Hide.

Skrog fra Tersan

Skroget skal bygges ved Tersan i Tyrkia og er konstruert og forsterket med henblikk på operasjoner under krevende forhold i Antarktis.

– Vi har jobbet lenge med planene for å sikre at fartøyet kan gjennomføre de sikreste, smarteste og mest miljøvennlige fiskeoperasjoner som noen gang er gjort i Antarktis. Fartøyet er også tilpasset for forskningsoperasjoner, sier Remøy.

Eneste i verden I tillegg til miljøtiltakene knyttet til driften av fartøyet, viser vurderinger fra Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) at utnyttelsesgraden av råstoffet vil være vesentlig høyere enn hos Rimfrosts konkurrenter, samtidig som energiforbruket i prosessene er mye lavere. Det betyr at Rimfrost trenger å ta opp mindre krill fra havet for å få samme mengde ferdige produkt. Samtidig har produktene høyere kvalitet.

Tar helsekost til sjøs

– Fartøyet blir det eneste i verden der helsekost og kosttilskudd faktisk produseres til sjøs, rett etter fangst. Kort og skånsom prosessering slår positivt ut for kvaliteten av produktene. Dette åpner opp for at vi kan utvikle flere nye produkter som kosttilskudd til mennesker, dyr og oppdrettsfisk, og i tillegg produkter til farmasøytisk bruk, sier Remøy.

Revolusjonerer krillfisket Etter planen vil fartøyet være klart til bruk i 2022. Rimfrost har opsjon på ytterligere ett fartøy. I sin tildeling av krillkonsesjoner har Fiskeridirektoratet tidligere opplyst at man har lagt avgjørende vekt på hvordan hensynet til miljø, innovasjon, forskning og utvikling blir ivaretatt. På bakgrunn av disse faktorene konkluderte direktoratet ved samme anledning med at Rimfrost hadde den beste søknaden.

– Det har vært mange utfordringer og hinder på veien dit vi er i dag. Derfor er vi ekstra glade for at vi nå får på plass et fartøy vi mener vil revolusjonere krillfisket i Antarktis, sier Remøy.