PRODUKSJONSFISK

  • … er fisk «med synlige sår eller misdannelser», ifølge NFD

Den reviderte forskriften trer i kraft umiddelbart.

Det var 31. januar at Mattilsynet sendte et forslag om å endre fiskekvalitetsforskriften paragraf 17 på høring. Høringsfristen gikk ut 15. mars 2019.

«Regjeringen er opptatt av å sikre god kvalitet på fisken som selges til forbrukere i Norge og utlandet. Derfor presiserer Nærings- og fiskeridepartementet nå i forskriften at fisk med skader og misdannelser skal sorteres, og at feilene skal rettes, før den sendes ut av landet. Dette er i tråd med regjeringserklæringen om at den restriktive linjen for håndtering av produksjonsfisk skal videreføres», heter det i en pressemelding fra departementet.

Forskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet.

«Dette er viktig for å opprettholde det gode omdømmet norsk fisk har i utlandet», slår meldingen fast.

Paragraf 17 stiller krav om at oppdrettsfisk skal sorteres, slik at produksjonsfisk ikke selges til forbrukere. Etter sorteringen kan produksjonsfisken omsettes på to måter; enten til virksomheter innenlands som kan rette feilene på fisken, eller til virksomheter innenlands som produserer fiskemel, fiskeolje eller lignende.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.