Det opplyser Fiskeridirektoratet, som de to siste dagene har fått meldinger om betydelige fangster av oppdrettsfisk på rundt 4–6 kg i Sunndalsfjorden innerst i Tingvollfjorden. Fangstene er i hovedsak tatt i kilenøter.

Direktoratet har hatt dialog med selskapet som driver lokaliteten som ligger nærmest og som har fisk i aktuell størrelse. Selskapet har sjekket nøtene på anlegget uten å finne hull.

Fiskeridirektoratet vil kartlegge spredning, fangsttidspunkt med mer på fangstene i området. Det vil også bli samlet inn prøver fra den rømte fisken som kan brukes til sporing dersom kilden til rømmingen ikke blir kjent.

For å få et best mulig bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. De ønsker også bilder av eventuelle fangster. Tipser kan bli kontaktet for prøvetaking (skjell).