Lerøy Vest har meldt fra til Fiskeridirektoratet om fangst av regnbueørret rundt fire av sine anlegg i Radfjorden i Alver kommune, opplyser Fiskeridirektoratet på sine sider onsdag ettermiddag.

Det er så langt ikke klarlagt hvilken lokalitet fisken har rømt fra. Regnbueørreten som er fanget har en vekt på rundt 2-3 kg, opplyser Fiskeridirektoratet.

Direktoratet følger opp hendelsen.