Sunnmøre Torsk har meldt om rømming ved eitt av sine anlegg i Voldsfjorden.

Det skriv Fiskeridirektoratet i ei melding.

Selskapet rapporterte måndag om hol i not i to merder på lokaliteten Alida i Voldsfjorden på Sunnmøre. Skadene blei oppdaga ved notinspeksjon etter tips om fanga rømt oppdrettstorsk i området.

Omfanget av rømminga er ikkje klarlagt. Storleiken på fisken i dei aktuelle merdene er på om lag 5-600 gram. Fiskeridirektoratet fylgjer opp saka.