Beskjeden om den nye patentgodkjenningen kom 2. oktober.

– Patentprosesser omfatter grundige undersøkelser og strenge dokumentasjonskrav. Derfor blir de også ofte langvarige, men vi er selvfølgelig svært tilfredse med å nå ha fått bekreftelsen fra Rospatent, sier administrerende direktør Jim-Roger Nordly i Stim i en pressemelding.

Fra før er patentet på SuperSmolt Feed Only innvilget av den europeiske patentorganisasjonen EPO.