Salaks AS
 • ... er et helintegrert oppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms. Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies fortsatt lokalt. 
 • Det har i dag seks matfiskkonsesjoner. 
 • Disse driftes på tilsammen syv lokaliteter i Salangen, Lavangen, Harstad og Dyrøy kommune. 
 • Salaks har eget slakteri, og holder for tiden på å ferdigstille sitt nye smoltanlegg med tilslutning postsmoltanlegg. 
 • Selskapet har ca. 85 ansatte, 
 • og en samlet produksjon som utgjør nær 9.000 tonn per år. 
 • Omsetning i 2016 var 480 millioner kroner. 
 • Nettside: http://www.salaks.no
NSK Ship Design
 •  ... er en utvikler av konstruksjoner for havbruk og skipsdesign. 
 • Selskapet har ekspertise i konseptutvikling og prosjektledelse, utvikling av konsepter, fagekspertise innen marin teknikk, strukturdesign/ -analyse samt systemdesign. 
 • Selskapet har hovedkontor i Harstad, med avdelinger i Trondheim og Arkhangelsk i Russland. 
 • Selskapet ble etablert i 1992 og har opplevd betydelig vekst de siste årene. 
 • NSK Ship Design har levert konseptet til Nordlaks’ Havfarm, samt en rekke skipsdesign for blant annet oppdrettsnæringen. 
 • Nettside: http://www.nskshipdesign.com

IntraFish meldte tidligere i dag at Salaks søker ni utviklingstillatelser . Les saken HER.

- Konseptet skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømning og redusere organisk utslipp med 90 prosent. Salaks AS har i tett samarbeid med NSK Ship Design utviklet oppdrettsplattformen FjordMAX som skal revolusjonere norsk oppdrett, skriver selskapet i en pressemelding onsdag kveld.

- Vi har prøvd å tenke innover i våre nære kystområder, og hvordan vi best mulig kan utnytte de områdene som har gitt norsk oppdrettsnæring konkurransefortrinn, sier daglig leder Odd Bekkeli i Salaks i meldingen.

Der presenteres FjordMAX en en semilukket, fullintegrert og "rømningssikker oppdrettsplattform" der alle operasjoner skjer innenfor én plattform.

- Med denne teknologien kan vi øke produksjon innenfor et mindre areal enn det oppdrettsnæringen beslaglegger i dag. Samtidig som både tidligere brukte og nye kystnære områder gjøres tilgjengelig. Vi synes det er et spennende prosjekt og ser frem til den videre prosessen, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli i samme melding.

FjordMAX er en triangulær bærende konstruksjon i stål med tre produksjonsenheter, der hoveddimensjonene er 165 meter lengde, 153 meter bredde, 6 meter høyde. Produksjonsenhetene har en diameter på 66 meter. Plattformens samlede kapasitet er på 7.020 tonn MTB. Investeringskostnadene for prosjektet er estimert til 544 millioner kroner.

- Vårt oppdrag var å bidra til utvikling av et konsept som gir effektiv arealbruk, er rømningssikkert og gir grunnlag for størst mulig produksjon innenfor et begrenset geografisk område uten uakseptabel miljøpåvirkning, sier Thomas Myhre salgssjef i NSK Ship Design.

Med i utviklingsprosessen har også disse selskapene bidratt: 

 • Lift Up,
 • Xylem,
 • SalGard,
 • Vónin Refa,
 • Funn,
 • YPK og
 • iAKVA.

Arbeidet med å jobbe frem konseptet har pågått i over ett år, og startet våren 2016.