Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger av styret og administrasjonen på bakgrunn av den usikkerheten som nå råder knyttet til spredningen av koronaviruset og de konsekvensene det kan ha for hele verdikjeden og en rekke lokalsamfunn langs kysten, opplyserer selskapet i en melding.

Må sikre fremtidige muligheter

- Styret i Salmar er opptatt av å ta de grep som er nødvendige for å sikre selskapet fremover både operasjonelt, strategisk og finansielt. Produksjon og leveranse av mat er en samfunnskritisk virksomhet og må vernes på alle måter. Styret og selskapet gir nå høyeste prioritet til arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak i en situasjon med stor usikkerhet, skriver selskapet.

De sier videre at det er viktig for styret å sikre at Salmar er i posisjon til å ta strategiske muligheter som vil komme i tiden fremover, herunder havbasert oppdrett:

- Dette for å posisjonere selskapet for fortsatt videre vekst og for å sikre fortsatt solid avkasting til aksjonærene over tid, går det fram av meldingen.

Ingen ny utbyttepolitikk

I den gjeldende situasjonen mener styret i Salmar at det å ikke utbetale utbytte, er et riktig tiltak for å ivareta både samfunnets og aksjonærenes interesser.

Det understrekes at selsakpet har en sterk balanse og lav gjeldsandel, og at styrets nye forslag til utbytte derfor utelukkende er knyttet til den nasjonale og globale unntakssituasjon som er oppstått og innebærer ingen endring av den generelle utbyttepolitikken, med forutsigbar utbetaling av overskuddslikviditet som fundament.