I en melding opplyser selskapet at de vil bygge et nytt anlegg på Tjuin industriområde i Malm i Steinkjer kommune i Trøndelag, men at investeringsbeslutningen er utsatt.

«Styret i Salmar kunne i dag likevel ikke fatte noen endelig investeringsbeslutning om et prosjekt med en ramme på over én milliard kroner. Det skyldes at Salmar må avvente godkjennelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE», heter det i meldingen.

Salmar skriver at i påvente av myndighetenes behandling vil prosjektet gå videre med uforminsket styrke.