I går ble det kjent at Salmars datterselskap, Ocean Farming AS, har fått konvertert sine åtte utviklingstillatelser til ordinære tillatelser for matfiskproduksjon.

- De positive erfaringene fra driften i de to første utsett vil legge grunnlaget for at Ocean Farm 1 også fremover vil inngå som en viktig produksjonsenhet i Salmars samlede oppdrettsvirksomhet, uttaler konsernsjef i Salmar ASA, Gustav Witzøe, i en pressemelding onsdag morgen.

Flere på gang

Der går det også fram at Salmar allerede har satt i gang et prosjekt for nærmere vurdering av de økonomiske og tekniske forutsetningene for å bygge flere enheter av liknende design som Ocean Farm 1 i mer eksponerte områder innenfor plan- og bygningslovens virkeområde.

- Våre erfaringer fra Ocean Farm 1 underbygger Salmars sterke tro på havbasert

oppdrett, sier Witzøe i meldingen.

Gustav Witzøe og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen ute på Havmerden. Foto: Runar Sivertsen/Salmar

I går slo oppdrettsgründeren fast at de har veldig gode biologiske resultater på «Ocean Farming 1».

- Vi ønsker å bruke de erfaringene vi har til å komme oss lenger ut, konkluderte Witzøe.

Stolte over resultatene

Salmar har til nå brukt circa 1 milliard kroner på å designe og utvikle Ocean Farm 1, hvor over 50 prosent av dette har vært leveranser av tjenester og utstyr fra norske bedrifter.

- SalMar er stolt av at vi på denne måten har fullført et prosjekt som vi mener er banebrytende i arbeidet med å utvikle en stadig mer bærekraftig havbruksnæring, sier Witzøe i pressemeldingen fra trønderselskapet.

Han mener at Salmar, gjennom sitt prosjekt, har bidratt til å oppfylle myndighetenes mål med utviklingstillatelsene om å løse viktige miljø- og arealutfordringer som næringen står overfor.

- Norske myndigheter har på denne måten sammen med næringen utløst teknologiske gjennombrudd som vil forsterke Norges posisjon som ledende i utstyrsteknologi som kan bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen, sier Witzøe.