- Det er en tillitserklæring fra nåværende aksjonærer å gå inn med ytterligere kapital i selskapet. Erfaringen og kompetansen som aksjonærstrukturen besitter gjennom hele laksens verdikjede vil ha stor kvalitetsmessig innvirkning på den videre oppbyggingen av selskapet, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten i en pressemelding.

Gjennomstrømming

Selskapet skal bygge et anlegg basert på gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk.

De skal benytte «klart og friskt vann fra kysten utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune» for å «gi laksen i anlegget optimale forhold for vekst og god fiskehelse».

Brønnbåtpenger

I meldingen opplyses det at eksisterende eiere skyter inn 107 millioner kroner i emisjonen, mens Ronja Capital er størst av de nye eierne.

Ronja Capital eies av Roger Halsebakk, grunnlegger og deleier av Sølvtrans, som er verdens største brønnbåtrederi.

- Lav biologisk risiko har vært det mest sentrale for oss i vurderingen av investeringsmuligheter innen landbasert oppdrett. Vårt syn på selskapet har ikke endret seg til tross for svingningene i finansmarkedet de siste månedene Vi har fulgt prosjektet over lang tid, og ønsker nå å bidra til å utvikle selskapet videre, sier Tore Tønseth, investeringsdirektør i Ronja Capital i meldingen.

Flere trinn

I meldingen opplyses det at første byggetrinn skal gi et anlegg med kapasitet på 9.000 tonn.

Ferdig utbygget skal anlegget få en kapasitet på 36.000 tonn.

Byggestart estimeres til andre kvartal 2020, mens første innsett av smolt er satt til fjerde kvartal 2021. Første slakting estimeres fjerde kvartal 2021.

Totalt vil første byggetrinn koste 1,3 milliarder kroner, opplyses det.

Her er eierne

De største aksjonærene i selskapet er etter emisjonen:

  • Ronja Capital 19,6%
  • Romsdalsfisk 18,8 prosent
  • Farvatn Private Equity 14,0 prosent
  • Rofisk 12,6 prosent
  • Artec Holding 7,3 prosent
  • Kjølås Stansekniver 7,0 prosent
  • Stette Invest 7,0 prosent
  • Jacob Hatteland Holding 5,6 prosent

DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere av emisjonen.