ASC (Aquaculture Stewardship Counsil)-sertifisering omfatter krav til miljømessig påvirkning, hensyn til nærområder og gode arbeidsforhold.

«Dokumentasjon er i denne sammenhengen svært viktig. For at fisken skal bære ASC-merket ute i markedet må hele verdikjeden til fisken være sertifisert. ASC-merking på emballasje viser forbrukeren at fisken er produsert i anlegg som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet», sier Aleksander L. Pedersen, kvalitetsleder ved Salten Salmon, i en pressemelding.

Han ble ansatt ved årsskiftet og har de siste månedene jobbet med DNV-GL (Det Norske Veritas), som reviderer selskaper som søker ASC -og Global G.A.P-sertifisering.

Global G.A.P- sertifiseringen er en standard for produksjon og videreforedling av blant annet oppdrettsfisk. Standarden har som hensikt å sikre trygg -og sporbar sjømat til kunder og forbrukere, samt at man har en ansvarlig produksjon i forhold til både dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

I tillegg til mattrygghet og sporbarhet, forutsetter sertifiseringene at oppdretterne oppfyller flere krav innen HMS, dyrevelferd og miljø.

«Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og vil i fremtiden vurdere flere sertifiseringer. Dette for å nå flere markeder og imøtekomme forventinger til forbruker», sier Geir Wenberg, Styreleder Salten Salmon, i meldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.