Det kommer frem i en pressemelding 19. februar.

Byggingen av Salten Smolts nye smoltanlegg i Breivik begynner å ta form. Selskapet satser på å doble produksjonen av smolt, og trenger dermed moderne og stabil infrastruktur for å lykkes. Da må god strømforsyning være på plass.

– Som en følge av utbyggingen må strømforsyningen forbedres. Dette er en større oppgradering som vil bedre forholdene i Breivik, både for Salten Smolt og for dem som bor her, sier daglig leder i Salten Smolt Børge Andreassen.

– Hvis dette blir oppgradert så er det veldig fint

Kapasiteten til strømnettet er nemlig ikke stor nok i dag til det nye anlegget, og strømnettet oppleves også som ustabilt. Harald Kvalen (68) er nærmeste nabo til nyanlegget, og har bodd i Breivik i over 17 år. Han har selv merket begrensningene i strømnettet og ser frem til utbedringen.

– Linjen er såpass liten at når vi som bor her og anlegget bruker strøm, kan det hende at vi mister strømmen når det er kaldt ute og snøen legger seg på høyspenten. Strøm må vi ha, så hvis dette blir oppgradert så er det veldig fint, sier Kvalen.

Harald har hatt en jevnlig dialog med Salten Smolt og Børge i byggeprosessen, og er positiv til det som skjer i Breivik.

– Før vi fikk korona-restriksjoner deltok jeg og flere av dem som bor her på orienteringsmøter om byggingen. Jeg har hatt en god dialog med Børge, og fått kommet med innspill i planleggingsprosessen. Jeg er positiv til det som skjer her, og synes det er flott at vi får flere arbeidsplasser i Breivik, forteller Kvalen.

Harald er i dag pensjonist, men har tidligere bygget og restaurert trebåter. Den siste båten han jobbet med, «Skjerstad», ligger til kai bare et steinkast unna.

Et komplisert prosjekt

For å forsyne Breivik med strøm skal det legges en 15 km lang sjøkabel fra Fauske som krysser Skjerstadfjorden, hvor største dybde er nærmere 500 meter. I forkant legges det en 2 km lang landkabel fra Fauske Trafo ned til sjøen i Fauskevika. Arva, tidl. Nordlandsnett, leder prosjektet.

– Landkabelen skal krysse både E6 og jernbane. Arva har god nytte av utbyggingen i høyspentnettet, da anleggene vil gi bedre forsyningssikkerheten til hele området. Bunnkartlegging er gjennomført og sjøkabeltraseen er nå godkjent av Kystverket. Sjøkabelen skal legges med god presisjon i den godkjente traseen, som er tilpasset fiskeri og akvakultur i området, forteller Terje Sagvik, prosjektleder i Arva.

Sjøkabelen er planlagt levert i september 2021 og har en vekt på 270 tonn.

– Vårt anleggsbidrag blir på rundt 15 mill. kr, og dette er en investering vi gjerne tar. Ikke bare fordi vi må, men også fordi det bedrer forholdene generelt i hele Breivik, sier Andreassen.