Dette var såkalt «All Female»-laks som skal redusere problematikken med kjønnsmodning før slakteklar størrelse i sjø, opplyser Aquagen i en pressemelding.

Kjønnmodning

Hannfisken har fra naturens side større risiko for utvikling av kjønnsmodning sammenlignet med hunnfisken. En av løsningene på dette kan være å sette ut fisk som er selektert for redusert kjønnsmodning ved bruk av genmarkører og/eller bare produsere hunnfisk. Dette kan oppnås gjennom ultralydsortering av kjønn på smoltstadiet eller bruk av All Female-fisk.

Bakgrunnen for at Nordfjord Laks ønsket å prøve bare hunnlaks, var utfordringer med kjønnsmodning hos hurtigvoksende stor smolt satt ut tidlig på våren. Tidlig kjønnsmodning kan oppstå i varierende grad før den oppnår slaktestørrelse. Dette er en uønsket hendelse da det fører til dårlig fiskevelferd, redusert kvalitet og vekst hos fisken. En rekke faktorer i miljøet og i fisken selv kan utløse kjønnsmodningsprosessen. I mange tilfeller vil bruk av lys redusere kjønnsmodningen, men dette virker ikke under alle oppdrettsforhold.

Måtte ha litt hjelp

Rogna ble produsert av Aquagen. Samtidig ble det også levert ordinær rogn med begge kjønn, kalt Gain. Rogna fra begge gruppene ble lagt inn på Hyen Fisk, den 3. januar i 2019 og flyttet til Sande Settefisk som startfôringsklar yngel, 1. mars 2019. Klekkeprosenten på gruppene var henholdsvis 98,6 % for All Female og 98,5 % for Gain.

- Vi er kjempefornøyde totalt sett, men det var litt forskjell på smoltutviklingen på de to gruppene. All Female-fisken måtte ha litt ekstra stimuli for å komme i smoltstatus, men litt naturlig lys hjalp til slutt. Vi har per i dag ikke kapasitet til å kjøre sjøvann på disse, men etter utbygging vil dette bli mulig, uttaler daglig leder for Sande Settefisk, Tom Wilke, i pressemeldingen.

Her kan du se video av hunn-fisken på gjennomsnittlig 192 gram i et av karene hos Sande Settefisk, like før den ble transportert til Nordfjord Laks. (Video: Aquagen)

Skal sammenligne to ulike fiskegrupper i sjø

Nordfjord Laks har to konsesjoner fordelt på lokaliteter i Hyenfjorden og Nordfjord. De får settefisken sin fra Hyen Fisk og Sande Settefisk som produserer både regnbueørret og laks opplyses det. Nordfjord Laks var de første som gikk over til kun All Female på regnbueørreten på grunn av utfordringer med brakkvann og kjønnsmodning. De ønsket å gjøre det samme med laks som følge av samme problematikk.

All Female-fisken går på samme lokalitet som Gain-fisken, og bedriften sier de vil følge utviklingen for gruppene frem til slakt med stor spenning.