Ved det nye kontoret skal det sitte spesialister på RAS-teknologi, som får en viktig rolle med å lede og koordinere selskapets norske RAS-prosjekt. Kontoret vil bli ledet av Ole Jonny Nyhus, som har