– Denne avtalen sikrer oss tilgang til ScaleAQ sine produkter, ekspertise og service. Vi får konkurransedyktige betingelser i alle våre regioner. Vi tror tett og langsiktig samarbeid med utvalgte leverandører gir en ekstra verdi både for oss og leverandørene, sier Rune Halvorsen, Procurement & Operational Improvement Director, i Cermaq Norge i en pressemelding.

– ScaleAQ er til stede med rådgivning, service og lokalkunnskap i alle Cermaq sine regioner. Vi ser frem til å jobbe enda tettere med dem i årene som kommer. En langsiktig avtale gir begge parter forutsigbarhet og kontinuitet, hvor vi sammen kan fokusere på optimalisering av driften, blant annet gjennom samarbeid på utvikling av løsninger, sier Stig Førre, Chief Commercial Officer i ScaleAQ.