─ De kjenner jo bransjen ut og inn, både i Norge og i utlandet, og kommer til å ha viktige roller når det gjelder skjæringspunkt akvakultur og bærekraftig forretningsutvikling. De kjenner veldig godt hvor skoen trykker, og hvor det er store kunnskapsbehov, uttaler leder for programrådet i akvakultur ved NMBU, professor Turid Mørkøre, i en pressemelding tirsdag.

Både Alf Helge Aarskog og Einar Wathne er begge utdannet ved NMBU, eller NLH, som var navnet tidligere.

Aarskog har en mastergrad i akvakultur og etterutdanning fra Harvard Business School, og har vært konsernsjef i både Lerøy Seafood Group og Mowi, tidligere Marin Harvest.

Einar Wathne har, i tillegg til mastergrad i akvakultur, også en doktorgrad innen fiskefôr. Han har jobbet i fôrindustien i over 30 år, vært konsernsjef i Ewos og president i Cargill Aqua Nutrition og nå de siste to årene jobbet i næringen med rådgiver- og styreroller.

Tidligere konsernsjef i fôrselskapet Ewos og Cargill Aqua Nutrition, Einar Wathne, vil dele kunnskap og erfaring med framtidens ledere i akvakulturnæringen. Foto: Arkivfoto Lars Åke Andersen

Skal lede casestudier

Det er først og fremst innen fagområdet anvendt akvakultur de to skal bidra med sin kunnskap går det fram av meldingen. Anvendt akvakultur ligger i skjæringspunktet mellom biologisk akvakulturproduksjon og forretningsutvikling, og tar for seg tema innen norsk og internasjonal akvakultur som miljø, fiskevelferd, bærekraft, økonomi- og ledelse, forretningsmodeller, forhandlinger og beslutningsprosesser.

Aarskog og Wathne skal fungere som veiledere og mentorer i «Real World Cases», som er casestudier basert på virkelige fremstillinger.

─ Undervisningen i anvendt akvakultur, som gis studenter på masternivå, har til hensikt å gjøre studentene selvstendige og i stand til å koble teori og praksis – og derved attraktive i arbeidsmarkedet, legger Mørkøre til i meldingen.

– Meningsfullt å bidra

─ Det er meningsfylt å kunne dele kunnskap og erfaring fra et langt liv i næringen med unge, kunnskapssultne studenter, sier Wathne i samme melding.

Alf-Helge Aarskog peker i meldingen på at det er behov for de beste hodene og hendene til akvakultur for å lykkes med klimamål og en gradvis dreining til en mer klimavennlig matproduksjon.

─ For min del er det ikke mye som er mer meningsfullt enn å legge til rette for, og være med på å skape verdens beste utdanning innen akvakultur, uttaler Aarskog i pressemeldinga.